Otoczenie zewnętrzne

coolderka i portaluś

Temat: Pawie
...swe krótkie i skromne pióra. Kwoka pawia swoje jaja składa w gniazdach przygotowanych przez siebie lub wykorzystuje gniazda porzucone przez duże ptaki. Na jajach siedzi około jednego miesiąca. Zwykle składa od 4 - 7 jaj. Po wykluciu się, pisklęta karmione są dziób w dziób. Gdy trochę podrosną, a trwa to dość wolno, zaczynają samodzielnie poszukiwać pożywienia. Ponieważ pawie są bardzo krzykliwymi ptakami i szybko reagują na otoczenie zewnętrzne, hindusi, zanim jeszcze ptaki te zostały udomowione, wykorzystywali je jako zwierzęta alarmujące, coś w rodzaju jak psy. W starożytnej Grecji ptaki te były czczone jako bóstwa. Poświęcone zostały bogini Herze, która wraz z Zeusem, władcą wszystkich bogów, władała niebem i ziemią. Również Hindusi uważali je za ptaki boskie.
Źródło: gdaskwrzeszcz2005.fora.pl/a/a,307.htmlTemat: Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
...programów rozwoju lokalnego. W żaden sposób nie można łączyć rocznych budżetów z zadaniami , które zawarto w programie rozwoju lokalnego. Pan Jasiński potwierdził wielką niewiadomą jeżeli chodzi o dochody jednostek samorządu terytorialnego w następnych latach. Pan Leszek Kulka – sporządzony projekt Programu Rozwoju Lokalnego zawiera wizję głównych kierunków rozwoju. Musimy jednak pamiętać, że zmienia się otoczenie zewnętrzne, a przede wszystkim finansowe. Musimy liczyć się ze zmianą niektórych ustaw, czego efektem mogą być dodatkowe kompetencje. Przyjęcie omawianego dokumentu wiąże się przede wszystkim ze staraniami o środki zewnętrzne . Do realizacji uwzględnionych zadań musimy jednak podchodzić bardzo elastycznie. Pan Bernard Jasiński – interesował się jakie wymogi należy spełnić starając się w środki...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1177


Temat: Referaty z etyki
...przypadku godność jest ściśle związana ze sposobem w jaki dana osoba postępuje, jak się zachowuje, a przecież godność, a dokładniej jej poczucie, jak zostało już wcześniej wspomniane, jest także częścią osobowości, subiektywnym odczuciem. Jest rodzajem etycznych wartości, zbiorem zasad postępowania zgodnych z własnymi przekonaniami. Jednak aby człowiek mógł być uważany za człowiek godnego musi być za takiego postrzegany przez otoczenie zewnętrzne czyli przez daną społeczność. Nie wystarczy, iż dane postępowanie jest godne według niego samego, musi być za takie postrzegane przez społeczeństwo, musi być zgodne z zasadami moralnymi środowiska w którym się żyje. Dzieje się tak dlatego, gdyż jeśli człowiek uważa, iż zachowuje się godnie, bo jest to zgodne z jego zasadami moralnymi, spełnia wymagania postawione przez subiektywne poczucie własnej...
Źródło: turysciopole.fora.pl/a/a,61.html


Temat: Piszą o nas...
U nas wszystko jest możliwe, także co do stanu spoczynku, nie warto się łudzić ... ważne tylko są tzw. słupki poparcia, obym się mylił ... A "trzecia władza", przepraszam nikogo myślącego inaczej nie chcę urazić, ale patrząc kompleksowo na wszystko, na tzw. otoczenie zewnętrzne, inne grypy zawodowe, prawa i obowiązki, etc..., a nie tylko na swoją szafę z aktami, to co to ? Zakładając hipotetycznie, że stan spoczynku zostanie zniesiony i zakładając również hipotetycznie, że żyjemy w cywilizowanym państwie prawa, to automatycznie powinien zostać zniesiony przepis zakazujący dodatkowego zatrudnienia dla sędziów (także czynnych zawodowo), wprowadzony przepis o 40 godzinnym czasie...
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=2369


Temat: opracowanie od Adama S.
...którymi dysponują, a także przyjęte w gospodarce zasady ich funkcjonowania tworzą system finansowy. System finansowy decyduje o zdolności gospodarki do efektywnego transformowania kapitału finansowego w kapitał rzeczowy. Słabo rozwinięty system finansowy ogranicza możliwości szybkiego powiększania rozmiarów kapitału rzeczowego. W ostatnich latach coraz większego znaczenia dla gospodarki nabiera kapitał intelektualny. Otoczenie zewnętrzne - żaden kraj nie może rozwijać się sam. Gospodarka krajowa prowadzi ze światem zewnętrznym wymianę towarów, kapitałów, wyników badań naukowych. 86. Przyczyny wahań koniunkturalnych w gospodarce. 87. Przesłanki i korzyści wymiany międzynarodowej Wymiana międzynarodowa- sprzedaż towarów i usług w celu pełniejszego zaspokojenia potrzeb społ. Obrót handlu zagranicznego-...
Źródło: dziobaki.laa.pl/viewtopic.php?t=260


Temat: ZAL MARKETING W DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI dr W KUZNIAR
...administracji" dla grup SE, ST i AF 1. Geneza marketingu 2. Tradycyjne a współczesne rozumienie marketingu 3. Specyfika marketingu dóbr konsumpcyjnych 4. Specyfika marketingu dóbr inwestycyjnych 5. Specyfika marketingu usług 6. Znaczenie marketingu 7. Miary i czynniki wpływające na efektywność Jednostki Administracji Publicznej (JAP) 8. Podstawy formułowania wizji rozwoju JAP 9. Otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne JAP 10.Elementy Administracyjnego Systemu Informacji (ASI) 11 .Podstawowe różnice w działalności marketingowej firm usługowych i urzędów 12.Cele usług świadczonych przez JAP 13.Cele strategii cenowej JAP 14.Instrumenty Public Relations wykorzystywane przez JAP 15.Przyczyny niskiej jakości usług świadczonych przez JAP 16.Istota i cele marketingu terytorialnego...
Źródło: gw02.fora.pl/a/a,65.html


Temat: Podstawy zarządzania - kilka definicji
...tak by mogła ona wybrać i wdrożyć strategie, które wykorzystują jej niepowtarzalne mocne strony. Bilans strategiczny pokazuje wszystkie elementy naszego przedsiębiorstwa czy SA one silne czy też nie.Czynniki wiążące się z otoczeniem odgrywają ważną rolę w sukcesie czy porażce firmy. Menedżerowie powinni dążyć do utrzymania właściwego dopasowania między organizacją a jej otoczeniem. Wszystkie organizacje mają zarówno otoczenie zewnętrzne, jak i wewnętrzne. 8. Omów metodę pięciu sił konkurencji i przedstaw procedurę jej stosowania Siły konkurencji. Michael E. Porter, profesor Harvardu, zaproponował, aby organizacje postrzegały swoje otoczenie w kategoriach pięciu sił konkurencji. Są to siły następujące: zagrożenie ze strony nowych przedsiębiorstw wchodzących na rynek, rywalizacja ze strony konkurentów, zagrożenie substytutami,...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7330


Temat: Słuchawki
Właśnie najbardziej zależy mi na mikrofonie. A te hs 800 dobrze wyciszają otoczenie zewnętrzne?
Źródło: codbow.fora.pl/a/a,371.html


Temat: organizacja
...i afirmacji -zawiera kryteria nagród i kar -oferuje ideologie KULTURA ORGANIZACYJNA Armsrtong wyróżnił normy i wartości które stanowią podstawowe kultury organizacyjnej i tworzone są przez następujące czynniki: -kulturę budują liderzy kierujący misje -kultura tworzy się w okol krytycznych wydarzeń -kultura rodzi się z potrzeby utrzymania relacji pomiędzy uczestnikami organizacji -kulturę kształtują zewnętrzne otoczenie organizacji CZTERY TYPY KULTURY ORGANIZACYJNEJ WG. HARRYISONA -kultura władzy najwyższą wartością są pieniądze i status opiera się na działaniu podwładnych -kultura roli wagę przywiązuje się do funkcji stanowiska czy specjalizacji np. biurokracja w urzędach -kultura zadania działania nastawione na rozwiązywanie problemów -kultura osoby celem jest służenie jednostka TYPOLOGIA KULTUR WG...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6369


Temat:
...troszkę tych którzy oczekują rewelacji.Mnich ładnie prezentuje sie z pewnej perspektywy ale będąc już na jego ścianach praktycznie nie ma możliwości efektownego ujęcia .Trudno zrobić ciekawe zdjęcie na ścianę z wąskiej półmetrowej półeczki(bo co to za zdjęcie mogące objąć wycinek skały 2 x2 m)Najlepsze ujęcia byłyby z helikoptera lub z jakiegos wysięgnika.Podobnie z samym szczytem Nie ma jak ująć wierzchołek a równocześnie otoczenie zewnętrzne.I tak musiałem się wiele gimnastykować kucając na jednym końcu płyty 10cm od przepaści aby zrobić zdjęcie naszywce Forum którego jestem czynnym uczestnikiem (na zdjęciu zasłoniłem naszywkę aby dla Kultury nie reklamować ją na tym Forum) na drugim końcu płyty w odległosci 2m i jeszcze aby coś ująć na zewnątrz. Ściana po której wchodziłem pozostawała o tej porze (godz 8 rano ) w głębokim cieniu.Aparat...
Źródło: beskidzkie.fora.pl/a/a,795.html


Temat: Marketing międzynarodowy
...zbadanie otoczenia marketingowego z uwzględnieniem zróżnicowania tego otoczenia. Analizujemy globalny wolumen handlu światowego i kierunki wymiany towarowej, stopień protekcjonizmu lub otwarcia gospodarek na świecie lub grup państw a także powstawanie nowych, potencjalnie atrakcyjnych lub atrakcyjnych rynków zbytu na świecie (tzw. rynki wschodzące – Europa Środkowo-Wschodnia i Wschodnia, Ameryka Łacińska). Jeśli zbadamy już zewnętrzne otoczenie ekonomiczne, należy się skupić na konkretnym kraju czy regionie do którego zamierzamy eksportować nasz produkt. Szczególne znaczenie ma tu : 1) rozmiar rynku m.in. ludność: liczba ludności, przyrost naturalny, rozkład populacji, gęstość zaludnienia oraz dochód: wielkość PKB na głowę mieszkańca i rozkład dochodów mieszkańców. 2) charakter gospodarki m.in. dostępność surowców mineralnych oraz...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7220


Temat: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pytanie i odpowiedź na jutro: Kulturę organizacji tworzą: • Liderzy, a zwłaszcza Ci, którzy zakładali firmę • Wydarzenia krytyczne – nauka dotycząca pożądanego lub niepożądanego zachowania • Potrzeba utrzymywania skutecznych, sprawnych stosunków między członkami organizacji • Otoczenie zewnętrzne A jeśli jeszcze się uda, to dzisiaj wrzucę konspekt na jutro, a po jutrze całą prezentację
Źródło: zarzadzanieopole.fora.pl/a/a,224.html


Temat: Orson Scott Card
Gra Endera prezentuje się dwojako. Z jednej strony mamy infantylny pomysł na dziecko geniusza mającego uratować świat, z drugiej bardzo ciekawe otoczenie zewnętrzne, środowisko, czyli miejsce akcji. A oba elementy łączy Card, który potrafi ciekawie pisać. Problem z Enderem miałem taki, że książka jako tako, pomimo wielkiej naiwności, była przyjemna. Nic ponad to. Dlatego 7/10
Źródło: shadow.zaginiona-biblioteka.pl/viewtopic.php?t=570


Temat: MIŁOŚĆ
...się poznać, zrozumieć, tworzyć coś razem. Dominuje idea posiadania. Nawet jak partner daje, to zawsze ma oczekiwanie i to nie tylko przyjęcia tego co daje ale również oczekiwanie że dostanie coś w zamian (taka powiedzmy inwestycja) Chce się więcej i więcej i nigdy nie ma całkowitego zaspokojenia. Taka miłość to przede wszystkim związek jako coś zamkniętego, mającego spełniać pewne wymogi, które dają uznanie środowiska, otoczenia. To zewnętrzne otoczenie potwierdza tą miłość, a nie sami kochankowie. Brak jest równości stron i wolności. Jedna strona zarzuca sznur na szyję drugiej, a ta druga odpowiada tym samym (są dwa sznury!). Dochodzi do nieustannej rywalizacji. Ten kto mocniej ciągnie sznur ten dominuje. Zwykle jednak nie ma dominacji tylko jednej tej samej strony. Raz jedna strona wygrywa, raz druga, żadna jednak nie jest wolna. Taka miłość żywi się zazdrością,...
Źródło: forum.wart.us.edu.pl/viewtopic.php?t=1055


Temat: Bądź swoim najlepszym przyjacielem eBook PDF
...swoim najlepszym przyjacielem eBook PDF Odkryj w sobie tajemnicę osiągania sukcesu i powodzenia w każdej dziedzinie życia UWAGA: Poniższy tekst, może zapoczątkować drastyczną zmianę Twego życia. Jeśli więc nie chcesz nic w swoim życiu zmienić na lepsze, lepiej go nie czytaj. Czy myślałeś kiedyś o tym, żeby przestać dostosowywać się do otaczającego Cię świata, zerwać wszelkie ograniczenia, jakie powoduje otoczenie zewnętrzne i zacząć dostosowywać świat do Ciebie? Co powiesz na to, aby od dzisiaj być naprawdę sobą i żyć pełnią życia? Uważasz, że to niemożliwe? Że świat jest bardziej skomplikowany? To nie takie proste? A może po prostu, już udało Ci się to osiągnąć i właśnie tak żyjesz? Jesteś panem swojego losu i Twoje życie to pasmo sukcesów? Jeśli tak, to pewnie niejedna osoba Ci zazdrości, a Ty możesz spokojnie...
Źródło: epublikacje.fora.pl/a/a,656.html


Temat: Logistyka międzynarodowa
...przez organizację, które są efektem ich działania specjalistycznego. W związku z tymi zarówno organizacje (przedsiębiorstwa, firmy) produkcyjne jak i usługowe muszą śledzić rozwój nauki jak i techniki w sposób ciągły i merytoryczny w aspekcie adaptacyjnym dla swojej działalności na rynku i otoczenia. Należy zauważyć, że występujące zmiany w technice wpływają istotnie na wszystkie aspekty funkcjonowania organizacji w jej wnętrzu i otoczeniu zewnętrznym. Wnętrze obejmuje technikę produkcji ( w zakresie automatyzacji, komputeryzacji, robotyzacji), technikę usługową ( w zakresie zautomatyzowanych procedur i systemów obsługi kompleksowej klienta), twórczości i innowacji technicznej, innowacji organizacyjnych ich wpływu na dochodowość, zarządzania systemami informacyjnymi organizacji w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym tej organizacji....
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6196


Temat: Mamo chcę mięsa.
...na jego poziomie rozumowania... Nawet znajomi czy rodzina wiedza ze u mnie miesa sie nie je...wiec go nie dostana.... wlasnemu dziecku rowniez bym go nie serwowala... Nigdy nie mowilam ,ze zabraniam...do mojego syna .. aby jadl mieso...on po prostu biorac przyklad z wlasnych rodzicow...nawet nigdy by go nie chcial sprobowac... Wydaje sie ze po prostu dziecko bierze przyklad z rodzicow i tego co sie dzieje w domu..w moim wypadku przynamniej... Otoczenie zewnetrzne , nie ma na niego takiego wplywu na jego myslenie.... a naprawde nigdy go na sile nie uswiadamialam.. jedna czy dwie rozmowy w jego krotkim zyciu nt. co to jest mieso wystarczyly... plus w moim domu absolutnie nie mowi sie zle czy z pogarda o ludziach ktorzy to mieso jedza ..tak czy inaczej... Moj osmioletnie syn zaczal dokonywac wlasnych wyborow zywieniowych w wieku 6 lat, kiedy to poszedl do szkoly i jadal tam na stolowce z innymi...
Źródło: wegetarianizm.pl/viewtopic.php?t=3742


Temat: Punkty do egzaminu
2.a Makro i Mikro otoczenie Otoczenie przedsiębiorstwa dzielimy na: • zewnętrzne to wszystko to, co z zewnątrz organizacji może na nią wpływać. Granica dzieląca organizację od jej otoczenia zewnętrznego nie zawsze jest jasna i wyraźnie określona. Np. akcjonariusze są w pewnym sensie częścią przedsiębiorstwa, ale w innym ujęciu są raczej elementem jego otoczenia. Na otoczenie zewnętrzne składają się dwie warstwy: o otoczenie ogólne (dalsze, makrootoczenie) - organizacji obejmuje niezbyt wyraźnie określone wymiary i siły, wśród których działa organizacja i które mogą wywierać wpływ na jej działania. Należy do nich pięć wymiarów: ekonomiczny, techniczny, socjokulturowy, prawno-polityczny, międzynarodowy. o otoczenie celowe (bliższe, mikrootoczenie) - składa się z...
Źródło: tir2.fora.pl/a/a,126.html


Temat: CZYM JEST ZARZADZANIE??
...jeszcze conajmniej dwa aspekty. Pierwszy z nich to elementy występujące w procesie zarządzania Elementy ,które wymieniłaś : -planowanie -organizowanie -motywowanie -kontrolowanie Kolejność tych działań też nie jest przypadkowa , bo żeby osiągnoć cel muszą być wykonane w zapisanej pożyzej kolejności. Drugi aspekt to rodzaje managerów i oczywiście każdy z nich będzie zarzadzał inaczej . Powiedziałabym dalej ,że jego nastawienie, otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne również ma wpływ na jego zachowania i styl zarzadzania . Ale zarządzanie to osiąganie celu metody pozostałe elementy to środki .
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1167


Temat: Zbawienie z wiary czy z uczynków?
Co rozumiesz przez "wskrzeszenie duchowe"? Decyzje podjętą przez Boga. Bóg w tej decyzji zarówno kontroluje myśli wybranego, jak i daje jemu wolę przyjścia do Niego. Kiedy chrześcijanin podejmuje decyzję, on ją podejmuje jako wolny – żadna zewnętrzna siła nie zmusza go do czynienia tego, co Bóg postanowił. Bóg wpływa na wewnętrzne uczucia, zewnętrzne otoczenie, zwyczaje, pragnienia i motywy ludzi, tak by w sposób wolny czynił to, co ON POSTANOWIŁ.
Źródło: protestanci.net/viewtopic.php?t=1118


Temat: Rola Biznesplanu w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Każde przedsiębiorstwo, aby mogło odnieść sukces w swojej branży, musi być strategicznie zarządzane. Do takiego zarządzania niezbędny jest biznesplan. Pomaga on strategicznie zarządzać przedsiębiorstwem, aby mogło odnieść swój podstawowy cel czyli maksymalizować zysk. Jest również pomocny w ocenie przedsiębiorstwa przez otoczenie zewnętrzne jak np. przez banki bądź inwestorów. Z własnego doświadczenia wiem, że dokument biznesplan jest również wymagany przy różnego rodzaju wnioskach kredytowych gdy staramy się o kredyt dla firmy, aby udowodnić, że dane przedsięwzięcie jest opłacalne i nie przyniesie strat (będzie dochodowy). Innymi słowy biznesplan jest narzędziem w zarządzaniu przedsiębiorstwem, który jest sporządzany aby przeprowadzić...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=348


Temat: Bank komercyjny a przedsiębiorswo
Bank komercyjny to specyficzna instytucja finansowa, która gromadzi, przechowuje i gospodaruje środkami pieniężnymi, która działa na rzecz racjonalizacji zysków i funkcjonuje jako instytucja zaufania społecznego.Częściami składowymi banku komercyjnego są: właściciel, klienci banku, pracownicy banku oraz otoczenie zewnętrzne nadzór bankowy.Można dodać jeszcze że osoby dysponujące duzymi zasobami pieniężnymi banki kreują dodatkowy pieniadz w obiegu
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=23


Temat: JAK ZMOTYWOWAC PRACOWNIKA
...System Motywacji wymaga uwzględnienia specyfiki Firmy – jej charakteru, realizowanej polityki, misji, strategii działania i kierunków rozwoju – tak, aby możliwie najpełniej odpowiadał potrzebom Firmy, był integralnym i skutecznym elementem jego Firmy. System powinien wspierać rozwój i działania rynkowe Firmy i w konsekwencji wydatnie stymulować jego sukces ekonomiczny i społeczny. Skuteczny System Motywacji jest otwarty na otoczenie zewnętrzne Firmy i panujące tam warunki – m.in. sytuację na rynku pracy, firmy konkurencyjne i wspomagające. Skuteczny System Motywacji jest otwarty na otoczenie wewnętrzne Firmy i panujące tam warunki – m.in. klimat społeczny, stan i poziom merytoryczny Kadr, kondycję ekonomiczną. Skuteczny System Motywacji jest elastyczny – umożliwia szybkie i efektywne dostosowanie się do przemian wewnętrznych w Firmie,...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1822


Temat: Diamentowy wodospad
Nie zwracał uwagi na otoczenie zewnętrzne. Zamknął oczy i zamyślił się, jedynie jego ciało unosiło się co jakiś czas góra dół przy oddychaniu. Przy każdym wdechu coś charczało charakterystycznie w jego płucach, oddech miał dość ciężki. Zaszurał ogonem.
Źródło: wilki94.fora.pl/a/a,208.html


Temat: Korzyści z wpływania na własną podświadomość.
...co dobre,piekne i happy. Ale po co ja mam sobie wmawiać coś, co jest faktem? Każdy człowiek jest dobry, każdy człowiek szanuje innych itd. Tylko rzecz w tym, że każdy człowiek żyje też w danych warunkach, które go zniekształcają. Są trzy "elementy" decydujące o życiu każdego człowieka: 1)Ego - czyli Ty 2)Drugi element - czyli wszystko to, czym od dziecka nasiąkasz(tu znajdują się także przyczyny FS) 3) Otoczenie zewnętrzne - czyli aktualnie otaczający Cię ludzie Te wszystkie śmieszne terapie behawiorystyczne i inne gówna działają na 2 element, ale w sposób zwulgaryzowany. Moim celem jest wydobycie Ego i możliwie jak najpełniejsze przystosowanie(także poprzez zmianę) 2 elementu do ego, tak, aby działały w zgodzie.
Źródło: phobiasocialis.fora.pl/a/a,425.html


Temat: otoczenie
Otoczenie zewnętrzne-wszystko poza organizacją, co może na nią oddziaływać. Wyróżniamy: Otoczenie ogólne-te nie sprecyzowane bliżej wymiary i siły, wśród których działa organizacja i które mogą mieć wpływ na jej działania. · Wymiar ekonomiczny- ogólna kondycja systemu gospodarczego, w którym działa organizacja · Wymiar techniczny-metody pozwalające przekształcić zasoby w produkty i usługi ·...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7382


Temat: Czy ? i jak jesteśmy manipulowani.
...się w pewnych sytuacjach zaczynają myśleć i zastanawiać się, metoda powtarzania sloganów staje się nieskuteczna, obracając się często przeciwko tym, którzy ją stosują. 13. Metoda tła emocjonalnego - można ją także nazwać obszerniej: metodą wywoływania okre¬ślonego nastroju kojarzonego z przekazywaniem określonych informacji. Nastrój wywołuje się wśród grupy ludzi za pomocą różnorodnych środków (odpowiednie otoczenie zewnętrzne, pora dnia, oświetlenie, muzyka, pieśni lub piosenki, ewentualnie taniec lub lekkie środki podniecające), a następnie przekazuje się odpowiednie im formacje, dbając jednak, aby informacji tych nie było zbyt wiele. Jest oczywiste, iż wywołany nastrój powinien w możli¬wie wysokim stopniu korelować pozytywnie z treścią przekazywanych informacji. Dlatego np. byłyby prawdopodobnie pewne trudności, gdyby...
Źródło: kodczasu.pl/viewtopic.php?t=891


Temat: Motywowanie jako jedna z funkcji zarządzania
...funkcje, cele istnieją jako spójne systemy, które można rozwijać i przystosowywać do zmieniających się warunków otoczenia. Wszyscy pracownicy tworzą w firmie strukturę psychospołeczną. Składają się na nią indywidualne zachowania, motywacje, aspiracje, wzajemne oddziaływanie pracowników, stosunki władzy, role, które spełniają, osobiste wartości oraz przekonania. Na strukturę psychospołeczną ma wpływ wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie. Dlatego tak ważne jest kształtowanie personelu przez odpowiednie działania, które głównie opierają się na aktywizacji tzw. miękkich czynników rozwoju, za pomocą stylów kierowania, wspólnych wartości, wykorzystując potencjał jednostki. Kierowanie ludźmi jest wielką odpowiedzialnością, która opiera się na rozwiązywaniu zespołu problemów pojawiających się w układzie przełożony –...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1291


Temat: Czy mamy wolną wolę?
...5. Logika, którą tak krytykujesz to argumenty i merytoryka dyskusji. Wiedza, natomiast, na która się powołujesz, w tych tematach to tylko ideologia, nie ma bowiem istoty, która znałaby prawdę o ile ona wogóle istnieje. Jedyna prawda to Bóg. Cała reszta to iluzja i mitologia jak podają Wingmakers 6. Poznawanie a szukanie to dwie rózne rzecze. Szukanie ma dla mnie sens jedynie wtedy gdy szukamy wewnątrz siebie. Poznawać możemy również otoczenie zewnętrzne, przy czym, jak sądzę a co również Ty podkreśliłeś, nie tyle chodzi o poznanie geograficzne czy naukowe co o duchowe odczuwanie. Dla jasności sytuacji. Wszystko co piszę, to moje doświadczenie, z którym dzielę się z Tobą i innymi i nie należy go traktować jako wytycznych dla jakiegokolwiek innej egzystencji tu na ziemi. Jeżeli z kimś się spieram to po to aby pod pręgierzem jego argumentów ( nie ideologii)...
Źródło: wingmakers.fora.pl/a/a,57.html


Temat: Terror politycznej poprawności
...Widzisz, znowu postawiłeś własną tezę, którą następnie przypisałeś mi aby móc ze mną (ze sobą?) polemizować. Wyjaśnię więc jeszcze raz. Nie żądałem odniesień do "całkowitego determinizmu" ani tym bardziej nie napisałem, że działanie człowieka zależy tylko od przyczyn zewnętrznych. Czytałeś w ogóle to co napisałem a do czego chyba się odnosisz? Ja napisałem, i tak też uważam, że na człowieka ma wpływ otoczenie zewnętrzne i często jest tak, że determinuje jego zachowania. ALE człowiek jest istotą myślącą i może swoje emocje, rządze i różne zachowania poskramiać zależnie od tego kim (w sensie psychologicznym) jest. Uważam, i o tym też pisałem, że właśnie takie bodźce wewnętrzne w postaci psychiki danej osoby mają duży wpływ na nasze działanie. Więc i jest ono (nasze działanie) zdeterminowane naszą psychiką (ale nie tylko...
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=4531


Temat: Numer do dr Walaska
prawo Engla, otoczenie zewnętrzne, wewnętrzne, mikro, makroekonomiczne, 5P, analiza SWOT, 5 sił Portera,w której fazie cyklu życia produktu potrzebuje on najwięcej nakładu na reklamę,jaki jest pierwszy etap postępowania konsumenta w procesie podejmowania decyzji zakupów... jak mi się coś jeszcze przypomni to napisze
Źródło: wiecznystudent.fora.pl/a/a,298.html


Temat: Podobieństwo ciał
...jakichś badań statystycznych, ale nawet takie są w tym przypadku niedostępne. Tu chodzi o to, że zbyt mocnym twierdzeniem byłoby "Tylko moje ciało ma świadomość". W związku z tym przyjmuję istnienie innych niż moja świadomości na podstawie pewnych kryteriów, które nawet ty uznajesz. W przypadku założenia "Tylko moje ciało ma świadomość" jeszcze doszedłbym do wniosku, że moje ciało jest tak szczególne, że jego zewnętrzne otoczenie musiałoby go bardzo szczególnie traktować (nie krzywdzić). Nie widzę powodu do twierdzenia o takiej wyjątkowości. Ten kto twierdzi, że tylko moje ciało jest tak szczególne ma to udowodnić.
Źródło: sfinia.fora.pl/a/a,2786.html


Temat: PRÓCHNIK [PRC]
...ograniczenia kanału. W przypadku FONa mamy natomiast małą korektę ostatnich wzrostów, świadczyć o tym może znacznie mniejszy wolumen na spadku niż w przypadku wzrostów, no i typowa sytuacja w formacji spodka, kiedy silnym wzroście jest korekta i okres na dokupywania - wybicie z formacji dopiero przed nami... jeżeli nastąpi (potwierdzone silnym wzrostem wolumenu), to powinna być jeszcze jedna okazja do dokupienia akcji po małej cofce. Oby tylko otoczenie zewnętrzne nie popsuło za bardzo atmosfery, to powinno być dobrze. Gdybym miał kaskę to kupiłbym za pewne obie, ale niestety...Nie namawiam do kupna, każdy sam podejmuje decyzje... Pozdrawiam i z niecierpliwością czekam jak rozwinie się sytuacja na kolejnych sesjach.
Źródło: makler24.pl/forum/viewtopic.php?t=21


Temat: wizerunek firm
...organizacji. W tym przypadku wizerunek jest ważny, gdyż spełnia funkcję jednoczącą, wytwarza wśród wszystkich pracowników świadomość bycia całością o wspólnych celach, wiąże działania i role jednostek. Identyfikowanie się pracownika z firmą jest najlepszym sposobem motywowania go i podstawowym warunkiem dobrej atmosfery w firmie. To natomiast łączy się z odpowiednim bezpośrednim, bądź pośrednim kontaktem z klientem. Otoczenie zewnętrzne firmy natomiast to nie tylko klienci, ale także wszyscy pośrednicy, dystrybutorzy, instytucje finansowe, społeczne i polityczne, a także konkurenci. Firma o dobrym, ugruntowanym wizerunku ma swoją pozycję na rynku – łatwiej jej sprzedawać produkty czy usługi, wypromować nowe, a także dzięki zaufaniu klientów łatwiej radzi sobie z sytuacją kryzysową.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2235


Temat: Zorganizowany doping w Quick Step
...częściowo na zewnątrz, ale Quick Step ma doskonale zorganizowany przez Lefevere i Van Mola system dopingowy. Oni wiedzą o tym wszystko i zarabiają również na tym pieniądze. - Nie mogę udowodnić niczego, ale znam wszystko na 110 procent. Co znaczy 20 tyś €, jeżeli zarabiasz milion? A jak ktoś zostanie złapany, oni udają że o niczym nie wiedzieli. - Lefevere to charyzmatyczna postać. Może przekonać do siebie kolarzy i oszukać otoczenie zewnętrzne. Oszukuje również sponsorów. Obiecuje im piękne zwycięstwa w czystym sporcie. - Cały peleton tak myśli, ale nikt nie ma odwagi tego powiedzieć. Pozostaję anonimowy, ponieważ muszę spłacić mój dom. Jak skończę ściganie i moje pieniądze będą bezpieczne, wówczas porozmawiam swobodnie.
Źródło: forums.rowery.org/viewtopic.php?t=3473


Temat: Sesja Drako :"Krwawy Pakt"
Świetnie !!! - Myśle - Wykorzystam niekorzystne warunki do ćwiczenia koncentracji. Dalej ucze się zaklęcia. Staram się przy tym wogóle nie zwracać uwagi na otoczenie zewnętrzne. Całkowicie ignoruje zimno. W tym momencie liczy się tylko magia i nic pozatym. Wyłączam się całkowicie i w stu procentach koncentruje na zaklęciu.
Źródło: blekitnagildia.fora.pl/a/a,582.html


Temat: Luźne rozważania na temat islamu
...tak w kwestii objawień Mahometa. Mahomet chciał popełnić samobójstwo, gdyż myślał że jego wizje są objawem działania demonów, na pomysł że są to wizje Boga wpadła jego pierwsza żona, zrozpaczona nieszczęściem męża. Czyli niech ten fakt zobrazuje nam że islam nie tworzył człowiek o zrównoważonej psychice i trwałych poglądach ale targany obsesjami, namiętnościami i wątpliwościami chory psychicznie człowiek któremu w zasadzie otoczenie zewnętrzne żona wmówiło o wyjątkowości jego obsesji czy opętań.....
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=1438


Temat: Imperium carów - czy mamy powody do niepokoju?
Jasne!! Do póki Putin będzie "dzielił i rządził" silną ręką będzie miał poparcie - co z tego, że otoczenie zewnętrzne (opinia międzynar.) będzie potępiać rózne jego zagrywki. No a wojna z terroryzmem to naprawdę jego szczęście - bo wszyscy zapominają o Czeczeni - i wracają do niej tylko po takich tragediach. Zobaczycie - za parę tygodni znów będzie o tym cicho. A to, co putin robi - nieformalnie oczywiście - z mediami - to najlepszy dowód deficytu demokracji. Wolny kraj - cieszy się wolnymi mediami.
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=119


Temat: "BORYNA" w Rąbieniu AB
...(swoja droga jak nasze robione Nikonem D70 wyszly bez dodatkowego oswietlenia to i fotograf sobie poradzi ) Bardzo mi sie podobala obsluga , sprawna i dyskretna. Podawali zmrozona wódke i zabierali ze stolu cieple butelki (na to zwrocil uwage moj narzeczony), jedzenia bylo duzo i bardzo dobre, bez problemow podawali rowniez dania wegetarianskie (ryby dobrze wysmazone). Dla mnie były dwa minusy jeden - bylo za glosno ale to moze byla wina orkiestry a nie sali, a drugi - zewnetrzne otoczenie i ten parking jak w hipermarkecie. Generalnie sama sala bardzo na plus
Źródło: forum.wesele-lodz.pl/viewtopic.php?t=208


Temat: Temat pracy zaliczeniowej, proszę o pomoc.
...miejscu podłożenia „bomby” użytkownicy pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie celem odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia, * Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać, o ich lokalizacji należy powiadomić Administratora Obiektu lub Kierownika Ochrony Obiektu, * Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, parkingi) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają i przeszukują Pracownicy Ochrony wraz z personelem technicznym obiektu, * Po ogłoszeniu i prowadzeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie – nie udzielać informacji o zaistniałej sytuacji celem uniknięcia paniki, * Identyfikacja i rozpoznaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=4550


Temat: Beato Kalliope
...są czarne żyłki. Charakterystyczną cechą wyglądu stanowią źrenice Beato w kształcie karcianego dzwonka. 8. Charakter: Panna Kalliope jest bardzo zmienną osobą. W jednym momencie potrafi być kimś miłym, a zaraz potem przemienia się w żmiję. Oschła i wredna dla tych, którzy identycznie się do niej odnoszą. Ogólnie rzecz biorąc, Beato pozostaje zamkniętą w sobie nastolatką. Wpłynęły na to porady przybranej ciotki oraz otoczenie zewnętrzne. Poprzez zadziorne komentarze i zaczepki, Beatoriche wytworzyła sobie nienawiść do nieznanych ludzi. Wystarczy tylko zdziwione spojrzenie, a ona już ma chęć po prostu temu komuś przyłożyć. I to mocno. Patrząc na charakter z innej strony, w dziewczynie pozostało wiele z dziecka. Białe króliki to coś, co by mogła wiecznie trzymać przy sobie! Tak samo, jak ten swój przesłodzony uśmiech, którego często używa....
Źródło: wow.wxv.pl/viewtopic.php?t=797


Temat: KWIECIEŃ 2007
...okresów SZYBKOŚĆ OBSŁUGI rozumiana jako chęć pomocy klientowi ZAPEWNIENIE SOLIDNEJ OBSŁUGI rozumiana jako znajomość i grzeczność personelu, zdolność do podsuwania myśli, inspirowania, wzbudzania uczucia zaufania. EMPATIA rozumiana jako podejście do każdego klienta w sposób indywidualny tak by miał poczucie, że obsługa była tylko dla niego DOSTĘPNOŚĆ , NASTAWIENIA rozumiana w ten sposób, że usługa ma być w zasięgu; otoczenie zewnętrzne jak i obsługa musi symbolizować solidność schludność i przeciętność Jeżeli moge prosić o odpowiedzi na PW z góry dzięki
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=35175


Temat: wyklady
Rodzaje popytu Popyt potencjalny - (zapotrzebowanie na dany produkt- moze cos sprzedamy) Popyt efektyeny - (Finansowe zalozenia - sprzedac ileś czegoś ) Elementy Marketingowe - Produkty, Kanały dystrybucyjne,Cena ,Promocja Otoczenie wewnetrzne - cele, zasoby, plany,organizacja,kadra Otoczenie zewnetrzne - środowisko spol, stos. polit, stos. prawne, rozwuj technikii i technologii 4 Przedsiebiorstwo a rynek 5 Kształtowanie i strategia cen 6 Strategia marketingowa 7 Badanie rynku 8 Produkty 9 Dystrybucja, kanały dystrybucyjne 10 Promocja Marketing - Nie jest zjawiskiem nowym, powstal na skutek rozwijania sie gospodarki rynkowej oraz szrszego wystepowania konkurencji we wszystkich dziedzinach...
Źródło: ispwsznysa.fora.pl/a/a,35.html


Temat: Sposób na WILD
...to czasem się dzieje... i dzieje się nieświadomie - bez udziału twojej woli dać ci jednak powinno do zrozumienia, że za każdym razem jesteś to TY... jest to stan twojego umysłu, który w danej chwili przybrał taką formę właśnie dlatego stworzyłem całe psajko.pl i to forum... żeby więcej ludzi mogło zrozumieć, że ICH CHARAKTER to rzecz CHWILOWA I ZMIENNA tak więc możesz pozostać nieświadomym i biernie obserwować jak otoczenie zewnętrzne kształtuje ciebie i twój charakter, ALE możesz również wziąść to w swoje ręce i popracować nad tym świadomie i nie mówie, że z płaszczyzny świadomych snów, ale podczas normalnego życia - medytacja, techniki NLP i wiele wiele innych rzeczy może ci ułatwić zmianę twojego chatakteru i podejścia do różnych spraw... zastanów się, bo może zanim weźmiesz się za LD poważnie powinieneś się zająć...
Źródło: psajko.fora.pl/a/a,356.html


Wątki
 • coolderka i portaluś
 • Otoczenie bliższe i dalsze przedsiębiorstwa
 • OTOCZENIE WEWNĘTRZNE FIRMY
 • otoczenie sieciowe Windows
 • Otoczenie organizacji a skuteczność
 • Republika.pl Portal Spoecznoci Internetowych


   
  Przykro nam, strona o podanym adresie nie istnieje.

  Sprawd, czy wpisae poprawny adres strony, lub skorzystaj z katalogu lub wyszukiwarki.  Copyright 1996 - 2006 Grupa Onet.pl SA - zobacz wszystkie serwisy »

Powered by wordpress | Theme: simpletex | © coolderka i portaluś